top of page

Pedagogisch project

Binnen vzw “KOMO” zijn wij een katholieke school voor buitengewoon basisonderwijs van het type basisaanbod en type 2.
Onze school “De Sprankel” bevindt zich in een verstedelijkt gebied;
Nekkerspoelstraat 358A, 2800 Mechelen

Type basisaanbod staat voor een onderwijsvorm voor leerlingen met een algemene vertraagde ontwikkeling.
Type 2 staat voor een onderwijsvorm voor leerlingen met beperkte mentale mogelijkheden.

In beide types wordt er bijzondere aandacht geschonken aan leerlingen met autisme.

Wij zijn een school in beweging. We streven naar een goede communicatie met ouders en werken samen met andere onderwijsvormen en begeleidingsdiensten.

Verdraagzaamheid, openheid en respect krijgen bijzondere aandacht vanuit onze Christelijke inspiratie en de betrokkenheid bij de multiculturele samenleving.

Wij bieden in kleine groepen onderwijs op maat binnen een rustgevend kader met aandacht voor elk uniek individu.

Zowel het onderwijzend als paramedisch personeel werkt in overleg samen aan de totale ontplooiing en het welbevinden van elk kind.
We streven naar een evenwicht tussen de verschillende leerdomeinen, met zowel typespecifieke als typeoverschrijdende klemtonen.

Onze troeven:

 • Nieuwe, aangepaste infrastructuur in een groene, veilige omgeving met meerdere uitnodigende speelruimtes.

 • Professioneel en liefdevol team dat dagelijks klaarstaat voor u en uw kind.

 • Geïntegreerde werking ASS.

 • Structurele aandacht voor het welbevinden van elk kind (PAD-werking, anti- pestaanpak, sociale vaardigheidsklasje, individuele begeleiding,...)

 • Specifieke leerprogramma's op maat.

 • Aandacht voor diversiteit.

 • Opvoedingsondersteuning voor ouders (praatmomenten, oudergroep,...).

 • Uitgebouwde ICT-werking doorheen de ganse school (ICT-lessen, computerklas, Touch-screens, Smarttoestellen, ...)

 • Aandacht voor duurzaamheid en gezondheid (MOS- en composteerschool, Sport- actieve school, zwemlessen, gezondheidsprojecten,...)

 • Extra-muros-activiteiten (Culturele en educatieve uitstappen, Openluchtklassen,...)

 • Dynamisch oudercomité.

 • Leerlingenvervoer tot binnen het schooldomein.

 • Mogelijkheid tot doorstroming naar het BuSO binnen hetzelfde domein.

zandbak.jpg
bottom of page