top of page

Over onze school...

Nieuwe, aangepaste infrastructuur in een groene, veilige omgeving met meerdere uitnodigende speelruimtes.

Professioneel en liefdevol team dat dagelijks klaarstaat voor u en uw kind.
 

Geïntegreerde werking ASS.
 

Structurele aandacht voor het welbevinden van elk kind (PAD-werking, anti- pestaanpak, sociale vaardigheidsklasje, individuele begeleiding,...)

Specifieke leerprogramma's op maat.

 

Aandacht voor diversiteit.
 

Opvoedingsondersteuning voor ouders (praatmomenten, oudergroep,...).
 

Uitgebouwde ICT-werking doorheen de ganse school (ICT-lessen, moderne computerklas, touch-screens, tablets.
 

Aandacht voor duurzaamheid en gezondheid (MOS- en composteerschool, Sport- actieve school, zwemlessen, gezondheidsprojecten,...).
 

Extra-muros-activiteiten (Culturele en educatieve uitstappen, Openluchtklassen,...).
 

Dynamisch oudercomité.
 

Leerlingenvervoer tot binnen het schooldomein.
 

Mogelijkheid tot doorstroming naar het BuSO binnen hetzelfde domein.

bottom of page